สำนักหอสมุดแห่งชาติประกาศขายทอดตลาดหนังสือพิมพ์และวารสารเก่า ประมาณ 4150 กิโลกรัม

File size 389.99 KB Download