พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะตึกพระประเทียบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 1.71 MB Download

รายละเอียด :