สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ประกาศเรื่องประกวดราคา่จ้างงานขุดค้นและค้ำยันเพื่อการออกแบบบูรณะ โบราณสถานเจดีย์ทรงปรางค์วัดพระแก้ว เจดีย์ทรงระฆังวัดพระสิงห์ และ เจดีย์ทรงปรางค์วัดไตรภูมิ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (

File size 890.66 KB Download

รายละเอียด :