ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดมหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 1.98 MB Download

รายละเอียด :