ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ บูรณะหอไตรวัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 1.70 MB Download

รายละเอียด :