ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทองคำเขาชัยสน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 2.43 MB Download

รายละเอียด :