ขอบเขตรายละเอียดโครงการบูรณะอุโบสถวัดปิปผลิวัน (ตะปัง) ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

File size 1.23 MB Download

รายละเอียด :